CGG PassAnt Leuven

 

Kinderen, jongeren en hun ouders die wonen in Vlaams-Brabant kunnen zich aanmelden. U kan bij ons terecht voor ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Ook volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. U kan zich aanmelden als u kampt met psychische klachten (zoals angsten, posttraumatische stress of depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag, lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problemen (zoals overspannenheid of burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw- en verliesverwerking, beginnende dementie,….

Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Bent u niet doorverwezen? Dan neemt u best contact op met uw huisarts, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW/JAC) of met een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

In het CGG vinden de gesprekken steeds plaats op afspraak. Avondconsultaties zijn beperkt in aantal.

Aanmelden kan:

 • Via het online aanmeldingsformulier (24u/24u,met uitzondering van het JOVO Team);
 • of telefonisch, elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u30 tot 16u30.

 

Hoe aanmelden?

Groepswerking

Kinderen & Jongeren (aanmelden via aanmeldformulier kinderen en jongeren)

Volwassenen (aanmelden via aanmeldformulier volwassenen)


Kom Binnen (aanmelden via aanmeldformulier Kom Binnen)

Kinderen en jongeren

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

 • Domiciliëring in Vlaams-Brabant 
 • Groepen: kinderen en jongeren met vragen rond socio-emotionele vaardigheden, assertiviteit, aansluiting bij leeftijdsgenoten, grenzen aangeven/leren aanvoelen,…
 • Individuele therapie: geestelijke gezondheidsproblemen die een multidisciplinaire aanpak vergen en die in aanmerking komen voor ambulante aan
 • pak.
 • Therapeutische vraag met motivatie van kind/jongere en de ouders 
 • Het kind/de jongere heeft een dagbesteding (dit kan deeltijds of schoolalternatief zijn).
 • Het gezin bevindt zich in een sociaal-economische kwetsbare positie.

 

Voldoet uw client aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt. Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand formulier.

Bekijk hier onze online webinar over ons nieuwe instroombeleid

JOVO Team

We richten ons op jongeren/jongvolwassenen (17-21 jaar) waarbij volgende criteria van toepassing
zijn:

 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante,
  kortdurende, intensieve aanpak en waarbij een multidisciplinaire benadering aangewezen is.
 • Een duidelijke hulpvraag en motivatie om hieraan te werken.
 • Bereidheid tot uitbouwen van/samenwerking met een professioneel en informeel netwerk.
 • de jongere/jongvolwassene heeft een dagbesteding: bv studie (secundair/hoger/volwassenenonderwijs, examencommissie), werk of vrijwilligerswerk

 

In het JOVO Team wordt er niet gewerkt met een wachtlijst. Wij willen graag snel inspelen op de
noden en vragen die zich aandienen in onze doelgroep. Hiertoe hanteren wij volgend
aanmeldsysteem:

Aanmelden kan alleen in Leuven de laatste 3 werkdagen van even maanden. Elke aanmelding die
buiten deze periode valt, komt niet in aanmerking en wordt ook niet gelezen. Na aanmelding volgt er
een screening en nemen we graag contact met u en de jongere/jongvolwassene om in te schatten of
wij de gepaste hulpverlening zijn. Indien aangewezen, volgt er een intake.

Hierna wordt alle informatie besproken op ons team en wordt er beslist of we een gepast aanbod hebben. Indien dit niet het geval is, verwijzen we door naar andere hulpverlening. Wij verwachten blijvende betrokkenheid van de verwijzer en werken graag samen met het netwerk om het traject zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de jongere/jongvolwassene.

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis
van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.

Volwassenen

We richten ons op volwassenen/ouderen waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

 • Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)
 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is
 • Betrokkenheid én motivatie voor therapie


Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.

Kom Binnen (personen met een verstandelijke beperking)

Kom binnen – Ambulante therapeutische hulp aan mensen met een verstandelijke handicap en
psychische problemen.

We richten ons op cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problemen waarbij volgende criteria van toepassing zijn:

 • Wonen, werken of school lopen in regio Leuven
 • Een verstandelijke beperking in combinatie met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is
 • Zelf over deze problemen willen praten

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis
van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.
Als dit formulier wordt ingevuld door een mantelzorger of hulpverlener, gaan wij ervan uit dat de
aanmelding met de cliënt besproken is, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er
toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand
formulier.
Het Open Oor moment is een éénmalig oriënterend gesprek met mantelzorgers of professionelen die
werken met cliënten met psychische problemen en een verstandelijke beperking. Meer info kan
hier vinden.

Ouderen 65+

We richten ons op oudere volwassenen (65 jaar of ouder) waarbij meerdere van onderstaande criteria
van toepassing zijn:

Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)

 • Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een
  ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
 • Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
 • Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is
 • Betrokkenheid én motivatie voor therapie

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van
deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.

Folder Ouderenwerking