“Ik zie het niet meer zitten”, jongeren op de grens van het leven. Driedaagse vorming over omgaan met suïcidaliteit bij jongeren.


“Ik zie het niet meer zitten”, jongeren op de grens van het leven. Driedaagse vorming over omgaan met suïcidaliteit bij jongeren.
Voor wie is deze vorming interessant?
Voor alle professionelen die beroepsmatig met jongeren werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het omgaan met suïcidaliteit bij jongeren (Leerlingenbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, CGG, kinder- en jongerenpsychiatrie,…).

Wat kan u verwachten?
Een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden. Volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

  • Hoe kan ik suïcidaliteit bij jongeren beter begrijpen?
  • Hoe herken ik signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan ik het risico op zelfdoding inschatten?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met een suïcidale jongere? Wat zeg ik beter wel en wat zeg ik beter niet?
  • Hoe reageer ik tijdens een acute suïcidale crisis?
  • Op welke manier zou een suïcidepreventiebeleid de werking in mijn organisatie kunnen optimaliseren?


Praktisch
Op Zelfmoord1813 vindt u meer informatie over dit open aanbod: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen