Missie CGG PassAnt

In samenspraak en in afstemming met de cliënt, met de context, de collega’s en het netwerk. Zoekend naar een heldere hulpvraag, doelstellingen formulerend en zorg op maat. Samen zoeken naar een passend antwoord!

Missie

Passend

Voor de cliënt het CGG in het netwerk maatwerk gepaste zorg afgestemd op psychische kwetsbaarheid.

Zoeken

Hulpvraag helder krijgen doelstellingen formuleren transparant proces naar hulp in informele netwerk.

Doelgericht

Samen in proces zoeken naar de weg verhogen levenskwaliteit.

Organigram

Marieke Steunenberg
marieke.steunenberg@passant.be

Directeur

Martine Appeltans
martine.appeltans@passant.be

Adjunct operationeel CGG            Adjunct van de directeur

Laura Jonville
laura.jonville@passant.be

Adjunct strategisch kwaliteitscoördinator              coördinator SP en suïcidepreventieprojecten

Nancy Vandeweyer
nancy.vandeweyer@passant.be

Adjunct centrale diensten HR/ICT/EPD/GDPR

Dilbeek

Steffie Dedobbeleer
steffie.dedobbeleer@passant.be

Haacht

Marleen Huybens
marleen.huybens@passant.be

Halle

Christel Lippens
christel.lippens@passant.be

Leuven

Martine Appeltans
martine.appeltans@passant.be

Katrien Kesenne
katrien.kesenne@passant.be

Iris Bombaert
iris.bombaert@passant.be

Kinder- en jongeren

Stephanie Theunissen
stephanie.theunissen@passant.be

Volwassenen

Steffie Dedobbeleer
steffie.dedobbeleer@passant.be

Ouderen

Veerle Van Vlierberghe
Veerle.vanvlierberghe@passant.be

Een overzicht van onze medewerkers per vestiging kan je hieronder vinden. 

Kwaliteit


Binnen onze teams wordt er veel belang gehecht aan kwaliteit. We leren continu bij via opleidingen, intervisiemomenten en vormingen. Wekelijkse teamvergaderingen en regelmatige overlegmomenten tussen hulpverleners binnen en buiten het CGG dragen bij tot een gecontroleerde, kwalitatieve zorg.

Externe organisaties dragen bij aan het verbeteren van onze zorgkwaliteit: de Vlaamse Overheid (Zorginspectie) en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg lichten ons regelmatig door. Meer informatie over deze inspectie kan u hier terugvinden.

Voor vragen over onze kwaliteitswerking kan u terecht bij Laura Jonville (kwaliteitscoördinator).

Privacy


Kom meer te weten over ons privacybeleid via deze Link.