Praktisch

Nadat u bent aangemeld, wordt u opgebeld door een medewerker van het CGG. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke hulp u precies nodig heeft en wanneer een eerste intakegesprek kan plaatsvinden. In afwachting tot dat eerste gesprek ontvangt u een brief of e-mail met extra informatie (zoals adres, werking en tarieven) en één of meerdere vragenlijsten om in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt u geholpen bij het verwoorden van uw problemen en gevoelens, de aanleiding ervan en eventuele oplossingen die u reeds zocht. We gaan na of een van onze hulpverleners u verder kan helpen. Op de wekelijkse teamvergadering bespreken we de verkregen informatie, bekijken we welke therapeut u het beste kan begeleiden en welke soort therapie het beste bij u past. Onze teams zijn multidisciplinair en bestaan uit onder andere uit psychiaters, psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers.

In het CGG werken we met een wachtlijst die verschillend is per team en vestiging. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over de duur van de wachttijd en wat u kan doen in die periode.

Wanneer u de wachttijd doorlopen heeft, wordt er een afspraak gepland om de therapie op te starten. Na een aantal sessies zal uw therapeut een voorstel tot verdere begeleiding met u bespreken. Dat noemen we een “handelingsplan”. Het kan gaan om (een combinatie van): adviesgesprekken, psycho-educatie, individuele of groepstherapie, speltherapie, videoconsult en online therapie, echtpaar- en gezinstherapie en/of medicamenteuze behandeling.

Tijdens de teamvergaderingen wordt op regelmatige basis het verloop van de therapie geëvalueerd en wordt er nagegaan of het handelingsplan moet worden aangepast. Enkel met uw toestemming bespreken we het verloop van de therapie met externe hulpverleners, waarbij we zoveel mogelijk de reeds gekende hulpverleners (zoals uw huisarts en de doorverwijzer) mee betrekken in de realisatie van het handelingsplan. Uiteraard bepaalt u welke informatie gedeeld kan worden en welke niet.

Alle medewerkers van CGG PassAnt vzw zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Informatie wordt discreet en in volle vertrouwen behandeld. We respecteren hierbij de wet op de patiëntenrechten.

Tarieven

CGG PassAnt vzw is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Daardoor kunnen wij onderstaande tarieven hanteren. Een consultatie bij een psycholoog / psychotherapeut kost €11,- per begonnen uur. Een sessie duurt normaliter 1 uur. Er is een verminderd tarief van €4 voor:

  • Cliënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, het zogenaamde OMNIO- en WIGW-statuut. Dit statuut voor verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend door uw mutualiteit;
  • Cliënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW;
  • Minderjarigen ten laste van hun ouders of voogd, die zonder medeweten van de ouders of voogd in behandeling zijn.

Consultaties bij een psychiater worden aangerekend volgens de officiële RIZIV-tarieven. Bij het toewijzen van een psycholoog/psychotherapeut of psychiater houden wij rekening met wie u de meest passende behandeling kan aanbieden.

Klachtenregeling

 

Tevreden over onze dienstverlening? Of niet? Hulp verlenen is mensenwerk. Onze medewerkers stellen alles in het werk om op professionele wijze aan uw verwachtingen te beantwoorden. U kan dan ook steeds met de betrokken medewerker in gesprek gaan over de tevredenheid van onze dienstverlening of wanneer uw verwachtingen niet worden ingelost. Op die manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing en onze werking verbeteren. Als zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert kan u contact opnemen:

 

Samenwerkingen

Consultdesk

Heeft u een informatieve vraag of wenst u advies? Dan kan u terecht bij onze Consultdesk. De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners (uit de eerstelijn) die vragen hebben over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Doel is om u te ondersteunen zodat u:

  • zelf de regie over de zorg kan behouden i.s.m. de zorgvrager;
  • snel een antwoord krijgt op uw vraag;
  • gericht kan doorverwijzen indien nodig.

CERA

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Herstelacademie

De HerstelAcademie biedt cursussen aan voor mensen in psychisch kwetsbare situaties. Alle cursussen worden gemaakt en gegeven door professionele en ervaringsdeskundige trainers, binnen een gelijkwaardige relatie. Samen brengen zij, elk vanuit hun achtergrond, een verhaal van hoop, zonder oordelen en met de focus op ieder zijn sterktes.