Tweedaagse vorming omgaan met suïcidaal gedrag bij volwassenen

 

Suïcide vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden er mensen door zelfmoord en vinden er nog veel meer zelfmoordpogingen plaats. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. De suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt helpen je graag op weg!

Voor wie is deze vorming interessant?
Voor alle professionelen die beroepsmatig met volwassenen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het omgaan met suïcidaliteit bij volwassenen ( CAW- hulpverleners, slachtofferhulp, ziekenhuispersoneel van PZ, PAAZ en spoedafdelingen, liaisonpsychiatrie AZ, OCMW, thuisgezondheidszorg, mobiele (crisis) teams,…).

Wat kan u verwachten?
Een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden. Volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

  • Hoe kan ik suïcidaliteit bij volwassenen beter begrijpen? 
  • Hoe herken ik signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan ik het risico op zelfdoding inschatten?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met een psychische kwetsbare of suïcidale volwassene? Wat zeg ik beter wel en wat zeg ik beter niet?
  • Hoe reageer ik tijdens een acute suïcidale crisis?
  • Op welke manier zou een suïcidepreventiebeleid de werking in mijn organisatie kunnen optimaliseren? 


Praktisch
Op Zelfmoord1813 vindt u meer informatie over dit open aanbod: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen