Aanmeldingsformulier CGG PassAnt – JOVO Team

In het JOVO Team wordt er niet gewerkt met een wachtlijst. Op het moment van aanmelding wordt er gekeken of de vraag ontvankelijk is en of er op dat moment ruimte is voor begeleiding. Het traject bestaat uit maximaal 1 jaar therapeutische begeleiding. De verwijzende hulpverlening blijft betrokken als partner in het netwerk en is casemanager van de casus.

Aanmelden kan alleen in Leuven de laatste 3 werkdagen van even maanden. Elke aanmelding die buiten deze periode valt, komt niet in aanmerking en wordt ook niet gelezen. Na aanmelding volgt er een screening en nemen we graag contact met u en de jongere/jongvolwassene om in te schatten of wij de gepaste hulpverlening zijn. Indien aangewezen, volgt er een intake. Hierna wordt alle informatie besproken op ons team en wordt er beslist of we een gepast aanbod hebben. Indien dit niet het geval is, verwijzen we door naar andere hulpverlening. Wij verwachten blijvende betrokkenheid van de verwijzer en werken graag samen met het netwerk om het traject zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de jongere/jongvolwassene
Het aanmeldformulier wordt bij voorkeur ingevuld door de verwijzer samen met de jongere/jongvolwassene.