CGG PassAnt Dilbeek ●

 

Kinderen, jongeren en hun ouders die wonen in Vlaams-Brabant kunnen zich aanmelden. U kan bij ons terecht voor ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Ook volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. U kan zich aanmelden als u kampt met psychische klachten (zoals angsten, posttraumatische stress of depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag, lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problemen (zoals overspannenheid of burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw- en verliesverwerking, beginnende dementie,….

Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Bent u niet doorverwezen? Dan neemt u best contact op met uw huisarts, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW/JAC) of met een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

In het CGG vinden de gesprekken steeds plaats op afspraak. Avondconsultaties zijn beperkt in aantal.

Aanmelden kan:

 

Hoe aanmelden? ●
Kinderen en jongeren

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt. Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand formulier.


“>”>Aanmeldformulier kinderen/jongeren

Volwassenen

We richten ons op volwassenen/ouderen waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.


“>”>Aanmeldformulier volwassenen

Ouderen 65+

We richten ons op oudere volwassenen (65 jaar of ouder) waarbij meerdere van onderstaande criteria
van toepassing zijn:

Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van
deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.

Folder Ouderenwerking


“>”>Aanmeldformulier ouderen 65+

Kinderen en jongeren

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt. Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in onderstaand formulier.


“>”>Aanmeldformulier kinderen/jongeren

Volwassenen

We richten ons op volwassenen/ouderen waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.


“>”>Aanmeldformulier volwassenen

Ouderen 65+

We richten ons op oudere volwassenen (65 jaar of ouder) waarbij meerdere van onderstaande criteria
van toepassing zijn:

Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Op basis van
deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.

Folder Ouderenwerking


“>”>Aanmeldformulier ouderen 65+