Suïcidepreventiewerking

Naast therapeutisch werk is CGG PassAnt ook initiatiefnemer van en betrokken bij heel wat innovatieve projecten in de zorgsector. Deze projecten geven ons de kans een stevig netwerk uit te bouwen en onze hulpverlening continu te actualiseren en optimaliseren.

WIE ZIJN WE?
CGG-SP staat voor Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. In Vlaams-Brabant kan u ons vinden binnen CGG PassAnt vzw (Halle, Haacht en Leuven).

WAT DOEN WE?
U kan een beroep op ons doen voor deskundigheidsbevordering, de uitbouw van een suïcidepreventiebeleid, advies- en consultvragen en intervisie. De activiteiten van de CGG-SP maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (https://www.zorg-en-gezondheid.be).

Als professional is de kans reëel dat u in contact komt met suïcidale personen. Als ondersteuning bieden we volgende vormingspakketten aan:


Open aanbod: meerdaagse vormingen gericht op suïcidepreventie bij verschillende doelgroepen, nl bij jongeren, volwassenen of ouderen. 
Meer info vindt u op Zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Vorming op maat: wanneer meerdere collega’s interesse hebben in een vorming, kunnen wij naar u komen en een vorming op maat van uw organisatie aanbieden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vormingen op maat:


  • Basisvorming omgaan met suïcidaal gedrag
  • Vorming “omgaan met chronische suïcidaliteit bij mensen met een hechtingsproblematiek en/of (borderline) persoonlijkheidsproblematiek”.
  • Zelfmoord: van bezorgdheid naar zelfzorg.
  • “Ik zou liever nooit meer wakker worden”. Vorming op maat over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen.
  • Interactieve vorming

Zowel binnen het open aanbod als het aanbod op maat bieden wij een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden. Klik hier om te lezen welke thema’s aan bod kunnen komen.

U kan Vorming op maat suïcidepreventie  bij de suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt in Vlaams-Brabant aanvragen.

Deelnemers getuigen:

Grote expertise, zeer doorleefd gebracht, zeer aangename lesgevers, aanbod van echt nuttige handvaten, … een must voor iedere hulpverlener! Het programma was zorgvuldig opgebouwd met een goede selectie van waardevolle informatie. De voorbeelden werken beklijvend en hoopgevend. Er was oog voor iedere deelnemer. Ik hoop dat jullie nog veel mensen blijven inspireren omtrent dit moeilijke thema. Een oprechte dank u wel! Jullie hebben me veel wijzer en meer zelfzeker gemaakt!

“Ik ben heel blij dat ik deze vorming kon volgen. De vorming heeft me vertrouwen gegeven en heeft me nieuwe vaardigheden bijgebracht in het omgaan met suïcidale mensen. Ik zou deze vorming aan al mijn collega’s aanbevelen!

Wanneer u geconfronteerd wordt met suïcidaal gedrag binnen een bedrijf of organisatie, kan dit zeer aangrijpend zijn. Heftige emoties zoals paniek kunnen correct handelen bemoeilijken. Een draaiboek biedt een houvast in dergelijke omstandigheden en stuurt preventieve acties. Wij coachen u graag bij het opstellen van een suïcidepreventiedraaiboek.

Suïcidepreventiewerkers zijn beschikbaar om niet dringende consultvragen over suïcidaliteit samen te verkennen en te bespreken. Voor dringende consultvragen kan u elke werkdag tussen 9u en 21u bij ASPHA terecht via 024/24.30.00 of via info@aspha.be.

Intervisie kan een team helpen leren uit vragen waarmee zij in de dagelijkse werkpraktijk geconfronteerd worden. De suïcidepreventiewerker komt langs en hanteert een intervisiemethodiek afgestemd op de aard van de vragen die gesteld worden. We maken tijd voor vragen en casussen die leven. Iedereen wordt actief aangemoedigd om deel te nemen door feedback en suggesties te geven en door stil te staan bij de eigen beleving (bv. na een ingrijpende gebeurtenis).

Andere taken van CGG-SP?

  Naast samenwerking met diverse actoren op lokaal, provinciaal, Vlaams en (inter)nationaal niveau, is de CGG-SP ook werkzaam binnen:
  • De zorg na een suïcidepoging
  • Het steunen van de opvang van nabestaanden na zelfdoding
  • Het stimuleren van zorgcontinuïteit binnen netwerken

Voor wie

Onze werking richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie (artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, gevangenismedewerkers, maatschappelijk werkers , politie…) binnen (non-) profit organisaties.

Ons contacteren?

  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info betreffende ons aanbod en de tarieven. Laura Jonville (coördinator): 02 361 21 28 Laura.jonville@passant.be